Chiesa di Santa Maria a piè di Chientiid: 114 - Data 14/08/2008
Chiesa di Santa Maria a piè di Chienti